serre.jpghellenddak.jpgKan användas i många situationer
  • sluttande tak
  • kan även användas för plantak
  • breda och smala takkanter, mastrännor och takrännor
  • vändbart staket
  • kan även användas vid hinder på marken eller i fasaden
  • strävans höjd kan justeras
  • snabb och enkel (de)montering

RSS-systemet för sluttande tak är ett patenterat system med certifikat enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

> Documentation